Kiyo-kinderyoga © 2012

Algemene voorwaarden.

Kiyo-Kinderyoga
Je mag zijn wie je bent!

Deelnemen aan de kinderyogalessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan ik overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door mij. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers.


Annemarie Wouda-van Nieuwburg kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. De verzorger/ouder is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan mij, voor aanvang van de les.


Kinderyoga is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.


Het cursusgeld dient binnen 14 dagen te worden betaald. Wanneer een ouder/verzorger zijn of haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoud ik mij het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Er vindt geen restitutie plaats van lesgeld en gemiste lessen.


Tijdens de lessen worden soms foto’s van de cursisten gemaakt. De foto’s kunnen gebruikt worden voor mijn website of kranten artikel. Indien u hier voorafgaand van de lessen geen bezwaar tegen maakt, ga ik ervan uit dat u hiermee akkoord gaat.


Op feestdagen en tijdens schoolvakantie wordt er geen les gegeven. Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf te melden via het telefoonnummer: (0297) 273765 / (06) 23256269 of per mail: annemariewouda@hotmail.com.